سیاوش وکیلی

رئیس هیأت‌مدیره

حمید نوبهار

نائب رئیس هیأت‌مدیره

بهنام بهزادفر

مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره