ثبت‌نام آزمون‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه مربوط به سه ماهه سوم سال 1398

ثبت‌نام آزمون‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای

آزمون‌های الکترونیکی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در روزهای 6 و 7 مهرماه 97 در محل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس برگزار شد.آزمون‌های الکترونیکی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در روزهای 6 و 7 مهرماه 97 در محل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس برگزار شد.آزمون‌های الکترونیکی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در روزهای 6 و 7 مهرماه 97 در محل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس برگزار شد.

آزمون‌های الکترونیکی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در روزهای 6 و 7 مهرماه 97 در محل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس برگزار شد.آزمون‌های الکترونیکی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در روزهای 6 و 7 مهرماه 97 در محل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس برگزار شد.

تاریخ انتشار : 1399/06/19
کد : 4
تعداد بازدید: 108