لغو زمان برگزاری آزمون‌های الکترونیکی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در تاریخ 23 اسفند 1398

به منظور اطمینان از حفظ سلامت داوطلبین، تمامی آزمون‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در تاریخ 23 اسفند 1398 لغو گردید.
لازم به ذکر است در اولین فرصت ممکنه زمان‌بندی جدید آزمون‌های لغو شده به اطلاع عموم خواهد رسید.

به منظور اطمینان از حفظ سلامت داوطلبین، تمامی آزمون‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در تاریخ 23 اسفند 1398 لغو گردید.
لازم به ذکر است در اولین فرصت ممکنه زمان‌بندی جدید آزمون‌های لغو شده به اطلاع عموم خواهد رسید.

تاریخ انتشار : 1399/06/17
کد : 6
تعداد بازدید: 114